LifestyleRöportaj

Başarılı olmak, hayal kurmakla başlar…

İş dünyasının başarılı isimlerinden Boyplast A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Eskişehir OSB Başkan Vekili ve OSBÜK Yüksek Koordinasyon Kurulu Üyesi Metin Saraç bu ay dergimize konuk oldu. ‘’Başarılı olmak hayal kurmakla başlar’’ diye söze başlayan ve ‘’hayalleri hedef haline getirmek…’’ diye devam eden Saraç, iş dünyasına dair deneyim ve bilgilerini Motto Magazin’e anlattı.

Bize kendinizden bahseder misiniz? Metin Saraç kimdir?

1972 doğumluyum, Öğretmen bir baba ve ev hanımı bir annenin evladıyım. Evliyim 16 ve 20 yaşında iki çocuk babasıyım. 1990/1994 yılları arası Anadolu Üniversitesinde Endüstri Mühendisliği eğitimi için Eskişehir’e geldim, mezun olduktan sonra meslek hayatına atıldım ve 2001 yılında ise girişimci olarak iş hayatına devam ettim. Halen Eskişehir’de ikamet etmekteyim.

Boyplast A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığı yanında;

 • Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği,
 • Tüm OSB’lerin bağlı olduğu, Organize Sanayi Bölgeleri üst kuruluşu olan (OSBÜK) Yüksek Koordinasyon Üyeliği,
 • Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ETGB) yönetici şirketi olan, iki şehir dört üniversiteyi temsil eden Anadolu Araştırma Parkı (ATAP) Yönetim Kurulu Üyeliği,
 • Kar amacı gütmeyen, mesleksiz gençlerimize kurslar düzenleyerek, meslek sahibi olmaları için kurulmuş olan MEGEM A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığı,
 • Eskişehir OSB’de faaliyete geçirdiğimiz, tam burslu olarak hizmet veren Mesleki ve Anadolu Lisesi Kurucu Yöneticiliği,
 • Kurs ve Mesleki Yeterlilik Belgesi verme amacı ile 2020 yılında faaliyete aldığımız ESBEM A.Ş Yönetim Kurulu Üyeliği,
 • Elektrik Üretmek amaçlı kurulmuş olan Eskişehir Endüstriyel Enerji A.Ş Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktayım.

 

BoyPlast A.Ş.’nin kurumsal kimliği hakkında bilgi verir misiniz?

BoyPlast, 2001 yılında dört genç arkadaşın kesişen hayallerinin, ürünü olarak ortaya çıktı.

2001 yılında tüm sermayemizi birleştirip, borçlanıp, bir çalışan ve 250 m2 kapalı alanda üretim hayatına adımımızı attık.  Belirlediğimiz hedefler doğrultusunda yoğun çalışma ve çaba sonucu bugünlere geldik.

BoyPlast A.Ş, 2021 yılı itibariyle Eskişehir ve Çerkezköy İşletmeleri ve yaklaşık 500 çalışma arkadaşımızla, büyük oranda Beyaz Eşya Sektöründe yan sanayi olarak üretim hayatına devam etmektedir.

Beyaz eşya ana sanayilerinin yanında, ülkemizde faaliyet gösteren savunma sanayi şirketine, plastik tasarım ve çözüm ortaklığı yapmaktayız.

 

Üretiminizin ne kadarını ihraç ediyorsunuz? Ağırlıklı olarak hangi ülkelere ihracat yapmaktasınız?

Bugün bünyemizde kalıp tasarımından kalıp üretimine, enjeksiyondan gaz enjeksiyona, Blowmolding’ten kaynak, montaj, baskı, boyamaya kadar farklı prosesler ile üretmeye  ve ülke ekonomisine hizmet etmeye devam ediyoruz.

Ürettiğimiz ürünlerin yüzde 7’lik kısmını Polonya, Güney Afrika, Rusya, Almanya, Romanya gibi ülkelere direkt ihracat yaparken, yüzde 70’lik bir kısmı beyaz eşya içinde dolaylı ihracat yapılmaktadır.

 

İnnovaplast markasından bahseder misiniz?

BoyPlast, Plastik sektöründe yer alan bir şirket olup bu sektörde devam etmeyi planlamaktadır.

Plastik ürünler; maliyet avantajı olması, kolay şekillendirilebilir ve uzun ömürlü olmalarından dolayı tüm dünyada ve ülkemizde yaygın kullanıma sahiptir. Fakat doğru geri dönüşüm modellerinin tam uygulanmaması nedenleri ile çevre kirliliğine sebep olmakta, bundan dolayı kısa ve orta vadede petrol bazlı plastik hammaddeler yerine çevre dostu hammaddelerin hızlıca devreye gireceğini öngörmekteyiz.

Bu düşünce ile bakteriden çevre dostu plastik üretme konusundaki AR-GE çalışmasına, 2015 yılında TUBİTAK desteği ve Üniversite Sanayi iş birliği ile başladık. 2018 yılında TUBİTAK Projesini başarıyla tamamladık. Bu tarihten sonra kesinti yapmadan AR-GE çalışmalarına devam ederek, marka tescili ve patenti aldık. 2020 yılı Aralık ayında ise bakteri bazlı çevre dostu PHB AR-GE ve üretimi/ticarileştirilmesi için faaliyetlerine devam edecek olan İnnovaplast A.Ş’yi kurduk.

 

Pandeminin etkisini hem firmanız hem de sektörünüz açısından değerlendirir misiniz?

Bildiğiniz üzere, Aralık 2019 Çin Wuhan’da ortaya çıkan virüs, 2020 yılı mart ayında ülkemizde görüldü. Tüm dünyada ve ülkemizde sağlık ve gıda sektörü hariç işler durma noktasına geldi.

Plastik sektörü Mart, Nisan, Mayıs ayında tek kullanımlık ambalaj tarafına iş yapan üreticiler hariç daraldı, kapasiteler yüzde15 – yüzde 20 seviyelerine düştü, haziran ayından itibaren ise ciddi bir talep, paralelinde ise kapasite artışı oldu ve yüzde 75 ortalamalara çıktı. 2021 yılı sipariş öngörülerine baktığımda da üretim sektöründeki hareketliliğin devam edeceğini düşünüyorum.

 

Firmanızın   ilkelerinden bahseder misiniz?

Maalesef ülkemizde aile ve ortaklı şirketlerin birçoğu kısa sürede dağılmakta ve başarılı olamamaktadır. Sebeplerine baktığımızda ise genellikle belli prensiplerinin olmadığını görüyoruz. Bunu dikkate alıp ilk şirket kuruluşundan itibaren prensiplerimizi oluşturduk ve zaman içinde oluşan ihtiyaçlara bağlı olarak revize diyoruz.

 

Başlıca prensiplerimiz ise;

 • Aile bireyleri Şirket Yönetimine müdahale edemez,
 • Çalışanların özlük haklarını tam, doğru biçimde kullanılmasını sağlar her ayın birinde ödemelerini gerçekleştiririz,
 • Yasal ödemelerimizi zamanında yaparız,
 • Çalışanlarla ve tüm müşterilerimizle ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz,
 • Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz,
 • Müşterilerimizi iyi anlayıp, aldığımız geri bildirimleri doğru analiz edip kısa sürede beklentilerinin karşılanması sağlarız,
 • Kalitesizliğin ciddi bir maliyet ve müşteri kaybı olacağı bilincini, tüm ekibimize aktarılmasını sağlarız,
 • Değişen dünyayı gözlemleyip, yatırımların ve büyümenin yeni konjektöre göre yapılmasını sağlarız.

 

Plastik sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ülkemizde plastik sektörü hızla büyüyen, gelişen ve istihdama ciddi katkıda bulunan bir sektördür.

Bunun yanında gerek hammadde gerek makine tarafında ciddi oranda ithalata bağımlıdır ve ülkemizin en önemli problemlerinden biri olan nitelikli insan kaynağı yaşayan sektörlerden biri durumundadır.

Sektörümüz zücaciyeden, otomotive, havacılıktan, beyaz eşyaya kadar birçok sektöre tedarik sağlamaktadır. Belirttiğim bu sektörler ülkemizin büyüyen sektörleri durumunda olup Dış Ticaret dengesi için hammadde ve makine yerlileştirmeleri hızlıca yapılmalı aksi halde dış ticaret açığına pozitif etki yerine negatif etkiye neden olabilir duruma gelecektir.

 

Eskişehir’in Türkiye ekonomisinde ve sanayisindeki önemi sizce nedir? Geliştirilmesi için nasıl adımlar atılmalıdır?

Bu soruyu iki bölüme ayırarak cevaplamak istiyorum. Birinci bölüm;

Eskişehir’in Türkiye ekonomisinde ve sanayisindeki önemi ve geliştirilmesi için neler yapılmalı?

Eskişehir’in; coğrafi konumu, sosyo-kültürel bir şehir statüsünde olması, üç üniversitesinin olması, eğitimli insanları ile cazibe oluşturması, dünyada güvenli şehirler arasında yer alması, yeniliklere açık bir şehir olması ve bölgesel şehir olması gibi özellikler, Eskişehir’imizin sanayide tercih edilmesine ciddi katkı sağlamaktadır. Bunların yanında TÜLOMSAŞ gibi yüz yıllık demiryolu geleneğini içinde barındırmış olması dolayısıyla sanayiciliğin temellerinin atılmasına ve bir sanayi kültürünün olmasını önemli derecede etkilemiştir.

Eskişehir gelişiminin ve dolayısı ile refah seviyesinin artması için;

 • Şehir birlikteliğinin arttırılması kısacası Eskişehir Lobisinin yaratılması ve söz sahibi olması,
 • Navlun maliyetlerinin azaltılıp, İhracat kapasitesinin artırılması için mutlaka Demir Yolu ile limanlara bağlanması, hatta ihracatçı firmaların depolarına kadar rayların girmesinin sağlanması,
 • Teşvik sisteminde İstanbul ve Bursa gibi şehirler ile aynı kategoride yer alması, yatırımcı ve şehrimiz adına dezavantaj getirmekte, bu durumun değiştirilmesi etkili olacaktır.

Eskişehir olarak avantajlarımızın çok olduğunu düşünüyorum, fakat dezavantajlarımızın tamamının ise gerekli ve etkili lobi faaliyeti yapamamamızdan kaynaklandığını düşünmekteyim.

İkinci bölümde ise Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği yaptığım, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde (EOSB) Yönetim Kurulu olarak bizler şehrimizin, sanayimizin gelişimi için ne yapıyoruz?

Eskişehir sanayisi çok hızlı, planlı ve farklı sektörlerin yatırımları ile gelişmektedir. Eskişehir OSB yaklaşık 32 milyon m2’lik bir alana sahip, toplam 713 parselimizden oluşmaktadır. Bunların 621 parselimi üretimde, 51 parselinde inşaat ve 41 parselinde ise proje çalışmaları devam etmektedir.

Eskişehir, Lojistik avantajı, planlı OSB alt yapısı, ucuz yatırım arsası, kültürel ve sosyal şehir, eğitimli nüfus imkanları nedenleri ile tercih edilmektedir. Bizler EOSB Yönetimi olarak yatırımcının istek ve beklentilerini karşılamak için gelecek 50 yılı düşünerek yeni yatırım alanları açılması, elektrik, su, doğalgaz, arıtma, alt yapı ve üst yapı çalışmaları, eğitim ve sosyal yaşam gibi konularda sürekli projeler üretiyor ve gerçekleştiriyoruz.

Kısa başlıklar halinde ifade edecek olursam;

 • 65 bin metrekare kapalı alanda 24 bin metrekare kapalı alanda 2020 yılında hizmete aldığımız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,
 • Ülkemizde OSB’ler içinde ilk kez, restoran, kreş, çok amaçlı salon, tenis kortları, halı sahalar, basket sahaları, fitness, yüzme havuzu, ticari alışveriş merkezleri, sanayi müzesi, koşu ve bisiklet parkuru, açık anfi gibi çok yönlü hizmet verecek yaşam alanlarına sahip olan, 150 bin metrekarelik alanda bir yaşam parkı inşa ediyoruz. 2021 yılı ikinci yarısında projeyi bitirip sanayicimiz, OSB çalışanlarımız ve şehrimizin hizmetine sunacağız.
 • Yaşam Boyu Eğitim Merkezi(MEGEM ) bünyesinde ihtiyaç duyulan laboratuvarların kurulması ve akredite edilmesi konularında son noktaya geliyoruz.
 • 2020 yılı sonu itibariyle, sanayicimizin ve şehrimizin ihtiyacı olan mesleki eğitim ve sonrası için MYK belgelendirmesi yapacak ESBEM’in akreditasyonun tamamladık ve hizmete sunduk.
 • Engelli kardeşlerimiz için İlçe Belediyemizle birlikte yine Ülkemizde OSB’de bulunan ilk Engelli Eğitim Merkezini faaliyete aldık.
 • Sokaktaki dostlarımızı unutmadık, onların barınma ve yiyecek ihtiyaçları için bölgemiz içinde bu işe gönül vermiş arkadaşlarımızı organize edip, Sokak Hayvanları Komisyonunu kurduk.

Şehrimizin, sanayisinin gelişimi ve sanayicilerimize iyi bir yatırım ortamı sağlamak için belirttiğim faaliyetleri yürütüyor, sanayi ve ekonomisinin gelişimi için çalışıyoruz.

 

Hayatta başarılı olmak, hayal kurmakla başlar

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu’nda Yüksek Koordinasyon Üyeliği ile EOSB’ yi temsil ediyorsunuz. Bu görevin Eskişehir ve Eskişehir Sanayisine katkıları ne yöndedir.

OSBÜK(organize sanayiler üst kuruluşu)  ülkemizdeki 335 OSB’nin kanunla belirlenmiş üst kuruluşu durumundadır. Ben de Eskişehir OSB’yi temsilen bu kuruluşun yüksek koordinasyon kurulunda bulunan 16 isimden biriyim.

OSBÜK’ ün amacı, dünya için iyi bir örnek durumundaki OSB’lerimizdeki yatırımcıların yaşadığı veya yaşayacağı problemlerin çözümüne yönelik, ilgili bakanlıklar ile istişare edip yatımcıların ve yatırımın önünü açmak amacı ile kurulmuştur.

Böyle bir kurumda görev almak, Eskişehir OSB’de karşılaştığımız problemlerin ilk elden takibi anlamında oldukça önem taşımaktadır. Bu sayede problemlerimizin dile getirilmesi, yatırım ortamında engel teşkil eden konuların paylaşılması, konunun direkt takip edilip çözüm getirilmesi, yatırım ortamında iyileştirmeler yapılması sağlamakta ve böylece yeni yatırımların gerçekleşmesine katkıda bulunmaktadır.

 

İş hayatında başarılı olmanın kuralları sizce nelerdir?

Sadece iş hayatında değil hayatta başarılı olmak, hayal kurmakla başlar…

İş hayatı tarafında ise,

Hayalleri, hedef haline getirmek…

Hedefler için iyi bir planlama yapmak,

Yaptığınız planlara uyum için çalışmak, çaba sarf etmek, mücadele etmek,

Dirayetli ve kararlı olmak,

Dürüst olmak,

Zarar edeceğinizi bilseniz de bir söz verdiyseniz yerine getirmek,

Adil olmak,

Yaptığının işin toplumdaki karşılığını iyi analiz etmek,

Bir hedefe yöneldiğinizde başarılı olmayı ilk sıraya, parayı ikinci sıraya koymak,

Kazandığınızı paylaşmayı bilmek,

İyi bir ekip kurmak,

Geleceği analiz etmek için, okumak ve araştırmak, fikir edinmek,

Ve bolca şükretmek,

 

Gençlere bir tavsiyede bulunacak olsanız ne olurdu?

Asla küçük hayaller ve hedefler koymasınlar …

Çünkü;

Küçük hayaller, küçük hedefler ortaya çıkarır…

İş hayatınızın dışında aile ve sosyal yaşantınızda nasıl birisiniz?

Biraz fazla iş odaklıyım sanırım sosyal hayata vakit ayıramıyorum. Bu durum maalesef benim eksikliğim.

Boş vakit buldukça yeni şehirler, ülkeler ve yeni kültürler görmeyi seviyorum. Zaman zaman ailece bu tür organizasyonlar yapmaya çalışıyoruz.

Kitap okumayı çok seviyorum ve ilgimi çok çeken bir kitabı bazen iki günde bitirdiğim bile olabiliyor.

Tiyatroyu seviyorum ve gitmeye çalışıyorum.

Atları çok seviyorum, vakit olması durumunda binmeyi onlarla iletişimi seviyorum,

Arkadaşlarımla bir araya gelip sohbet etmekten keyif alıyorum…

Güzel bir film izlemek hoşuma gider.

 

Eskişehir’in en önemli markalarından biri de Eskişehirspor. Son yıllarda zor günler geçiren Eskişehirspor’un tekrardan eski başarılı günlerine dönmesi için nasıl bir yol izlenmelidir?

Evet bu konu tüm Eskişehirliler olarak bizim kanayan yaramız. Eskişehirspor’a birçok Eskişehirli gibi bende elimden geldikçe maddi yardımda da bulundum ama bu yapılan yardımlar maalesef çok büyük bir etki yaratmadı. Benim gördüğüm Eskişehirspor olmak üzere spor kulüpleri mutlaka şirketleşmeli gelir gider hesapları yapılmalı. Finansal akış sağlayacak kaynaklar yaratılmalı. Tahmin ediyorum ki sil baştan bu tür bir model çıkış için önemli olabilir.

 

Son olarak söylemek istediğiniz var mı?

“Var olmak için üretmek zorundayız” üretmeden kalkınmak mümkün değil, ülkeme sevdalıyım

Bu nedenle sürekli çaba ve gayret içindeyim.

Son olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün benim vizyonumda önemli bir yeri olan veciz bir sözü ile bitirmek istiyorum;

“Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden, yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.” Mustafa Kemal ATATÜRK

Related posts
CaddeLifestyle

Sürpriz doğum günü kutlaması

Açılışına sayılı günler kala yeni yatırımları Noon Restaurant’ın son düzenlemelerini…
Read more
CaddeLifestyle

Yeni döneme hazırlanıyorlar

Şehrin gözde gece kulüplerinden Tren’in işletme müdürü Erman Tüfekçi’ye mekanında…
Read more
CaddeLifestyle

Haber sonrası kahve molası

İstikbal Gazetesi ve İstikbal Dergisi’nin muhabiri ÖzgeZaim’i bir haber sonrası…
Read more
E-Bülten
Güncel magazin haberlerinden ilk sizin haberiniz olsun!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.